Sportverenigingen en andere organisaties waar bijvoorbeeld kinderen actief zijn, zouden hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten laten vragen, om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

Het gaat daarbij om het voorkomen van laakbaar gedrag tegenover kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

Maandag begint een campagne die is gericht op organisaties die de VOG nog niet hebben ingevoerd. Deze verklaring is voor vrijwilligers gratis.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en oud-Olympische kampioene Inge de Bruijn geven het startschot voor de campagne in het Sportfondsenbad in Barendrecht.

Vertrouwenspersoon

Behalve het opvragen van een VOG kunnen clubs, organisaties, zomerkampen of de scouting ook een vertrouwenspersoon aanstellen en zorgen voor heldere omgangsregels.

Dijkhoff kan een VOG niet verplicht stellen voor organisaties die werken met vrijwilligers, maar hoopt dat de campagne leidt tot een veel bredere invoering van zo'n verklaring en andere maatregelen.

''Minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking moeten zich veilig voelen op sportclubs of zomerkampen. Organisaties die werken met kwetsbare groepen moeten zorgen voor een veilig klimaat. De gratis VOG draagt hieraan bij.

Standaard

Ons streven is dat alle betrokken organisaties hier standaard om gaan vragen'', aldus de bewindsman in een verklaring. ''Het is heel belangrijk dat er preventieve maatregelen genomen worden bij organisaties waar vrijwilligers werken met kwetsbare groepen om incidenten te voorkomen'', aldus Berkhout.

De campagne wordt ondersteund door NOC*NSF, NOV/Movisie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Zo moeten alle sportclubs, het brede vrijwilligerswerk en kerkelijke organisaties worden bereikt.