Maar liefst 48% is van mening dat de clubs niet genoeg doen om misbruik te voorkomen.

11 JAN 2019

Het aantal meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in de sport is vorig jaar meer dan verdubbeld. In 2017 waren er dertig meldingen en in 2018 zeventig. Dat blijkt uit een inventarisatie van Slachtofferhulp Nederland.

Lees ook: Groot onderzoek OM en politie naar misbruik atletiektrainer Jerry M.

 
De meldingen variëren van een hand op een bil tot verkrachting. Door coaches, stafleden en medesporters. Bijna tweederde van de meldingen komt van slachtoffers, de rest van sportbonden en mensen uit de omgeving van slachtoffers.

Werk aan de winkel

Slachtofferhulp Nederland vindt de cijfers naar verhouding laag en zegt dat er nog veel werk aan de winkel is. Ook sportkoepel NOC-NSF zegt dat dit nog maar het topje van de ijsberg is en zij zijn ervan overtuigd dat het aantal meldingen nog flink op zal lopen. 
 
 
Volgens woordvoerder Erik Lenselink doen ze er veel aan de bewustwording bij sportclubs te vergroten. Clubs worden bijvoorbeeld geholpen bij het opstellen van gedragsregels en gestimuleerd om vertrouwenscontactpersonen aan te wijzen.
 
Dat werpt zijn vruchten af. In 2008 had 21 procent van de sportclubs een vertrouwenscontactpersoon, in 2017 56 procent. Daarnaast is er sinds dit jaar een meldingsplicht voor bestuurders en begeleiders en er wordt gewerkt aan een centraal meldpunt.

Wat Vindt Nederland?

Hebben de leden van ons Wat vindt Nederland-panel er weleens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag door een coach of begeleider bij een sportclub? Aan ons onderzoek hebben 2300 mensen meegedaan. Een deel daarvan is ook lid van een sportclub en 6% daarvan geeft aan zelf wel eens te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag.

Maar liefst 48% is van mening dat de clubs niet genoeg doen om misbruik te voorkomen.